tauraite country spirits

Tauraite Country Spirits on kahe näitleja eneseväljendus — meie panus Eesti ja miks mitte ka kogu maailma toidu- ja joogikultuuri. Siia võiks ka lugu lõppeda — õnn on ju õuel. Aga näitlemisest ei jää järele muud kui õhku hajuv aplaus. Tunneme, et on äge kasvatada Eestimaal ka taimi ning väärindada neid jookideks. Tiina Tauraite: Aastal 2012 sai minust ametlikult põllumees. Siis omandasin taimekasvatuse diplomi, aga taimi olen kasvatanud väiksest peale. Igal põllumehel on oma kultuur, millele ta pühendub. Minu kultuurideks on mustsõstar ja tšillipipar. Kaks ägedat ja jõulist isendit. Kaks maitset, mis ka omavahel suurepäraselt sobivad. Erki Laur: Kui Tiina hakkas peale põllumeheks õppimist tšillisid kasvatama, siis mina hakkasin neid huvitavaid kaunu pudelitesse panema – nii said meie joogid 2014. aastal alguse.

Tauraite Country Spirits is the self-expression of two actors — our contribution to the food and drink culture of Estonia and why not the whole world. The story could also end here — happiness is in the yard. We feel that it is great to grow plants in Estonia and use them for drinks. Tiina Tauraite: In 2012, I officially became a farmer. Then I obtained a diploma in plant breeding, but I have been growing plants since I was little. Each farmer has his own culture to which he devotes himself. My cultures are blackcurrant and chili pepper. Two fierce and powerful individuals. Two flavors that go perfectly together. Erki Laur: When Tiina started growing chilies after studying to be a farmer, I started bottling these interesting pods – that’s how our drinks started in 2014.