NEKTAR MESI

Mesi Eesti põhjamaisest, liigirikkast ja puhtast loodusest on kõrge kvaliteediga ja hinnatud. Mee päritolu on tähtis, sest taimed, mida mesilane on nektarit kogudes külastanud, määravad ära mee maitse, värvi, sisu, ensüümide ja vitamiinide rikkuse. Eesti kliimas karastunud, elujõuline ning mitmekesine taimestik on nektarikorjeks suurepärane paik. Valmistatud Väike-Maarja, Eesti.

Honey from Estonia’s northern, species-rich and pure nature is of high quality and valued. The origin of the honey is important, because the plants that the bee has visited while collecting nectar determine the taste, color, content, richness of enzymes and vitamins of the honey. The vibrant and diverse flora, hardened in the Estonian climate, is a great place for nectar collection. Made in Väike-Maarja, Estonia.