Muhulife vestluskaardid

Kohaliku väikeettevõtte missioon on innustada perekondasid iga päev sisukamalt suhtlema ja seeläbi toetada inimeste heaolu, lähedus- ja turvatunnet. Kõike seda, mida me tänasel päeval kohe eriti vajame! Kaartide loojaks on Agnes Kajander koos oma perega, kujunduse on teinud rahvusvaheliselt hinnatud disainibüroo Bond ning illustratsioonid noor ja andekas Aliz Stocker.

The mission of the local small business is to encourage families to communicate more meaningfully every day and thereby support people’s well-being, closeness and sense of security. Everything that we especially need today! The cards are created by Agnes Kajander and her family, the design is by the internationally acclaimed design office Bond, and the illustrations are by the young and talented Aliz Stocker.