gestalten

Gestalten jätkab aktiivselt kirjastamisele lähenemise ümberkujundamist. Oma laia pealkirjade valikuga ei püüa me mitte ainult oma lugejate elu täiustada ja rikastada, vaid ka pidevalt suhelda ümbritseva loomingulise maastikuga. Gestalteni päritolulugu algas keskendumisega esteetikale, eriti graafilisele disainile, ning viimase kahe aastakümne jooksul on nii nende sisu kui ka nende teadmiste ulatus laienenud. Tänapäeval, kasutades lugematuid tähelepanekuid kultuuri, inimeste, kunsti ja muude intiimsete, inspireerivate informantide kohta, dokumenteerime ja prognoosime olulisi liikumisi arhitektuuri, visuaalkultuuri, disaini ja moe, eskapismi, toidu ja jookide, reisimise ja kaasaegse kunsti vallas.

Gestalten continues to actively reimagine the way in which we approach publishing. With our extensive range of titles, we not only seek to enhance and to enrich our reader’s lives, but to continually engage with the surrounding creative landscape. Our origin story began with a focus on the aesthetic, particularly that of graphic design and, over the last two decades, the scope of both our content and our expertise has widened. Today, using a myriad of observations of culture, people, art, and other intimate, inspirational informants, we document and anticipate vital movements in architecture, visual culture, design & fashion, escapism, food & beverages, travel, and contemporary art.