Ecoliving

2014. aastal asutas Jo ecoLiving, et toetada väikeseid ettevõtteid, kes jagasid tema nägemust säästvast eluviisist, ning muuta tooted jätkusuutlikuks, tõhusaks ja kõigile kättesaadavaks.

In 2014 Jo set up ecoLiving to support small, independent companies that shared her vision of sustainable living, and to make products sustainable, effective, and accessible to all.